Inteligentné mestá


Čas odoslania: 24. mája 2023

Inteligentné mestá

Displeje v nákupných centrách sa v posledných rokoch postupne stali jedným z dôležitých prostriedkov budovania značky a marketingu, vďaka čomu sú priemyselné výklady čoraz dôležitejšie pri zobrazovaní reklamných výkladov v nákupných centrách.Tento článok bude analyzovať zo štyroch aspektov: stav odvetvia, potreby zákazníkov, životnosť priemyselných displejov a riešení.

https://www.gdcompt.com/solution/smart-cities/

Z hľadiska súčasného stavu odvetvia sú požiadavky na zobrazovanie reklám v nákupných centrách čoraz prísnejšie.Vyžadujú nielen vysokú čistotu obrazovky a vernosť farieb, ale tiež musia podporovať rôzne softvéry na prehrávanie reklám a musia byť vybavené vysokým výpočtovým výkonom a úložnou kapacitou.Okrem toho musí reklamná obrazovka nákupného centra podporovať sieťovú komunikáciu a diaľkové ovládanie prevádzky, aby sa zachovala stabilná prevádzková schopnosť a bezpečnosť.

Pokiaľ ide o potreby zákazníkov, obrazovky nákupných centier musia zodpovedať imidžu značky a produktovej kultúre a zobrazovať funkcie značky a produktu, aby sa zvýšilo povedomie o značke a reputácia a prilákalo viac zákazníkov.Zákazníci zároveň vyžadujú aj nízke investičné náklady, nízke náklady na prevádzku a údržbu a jednoduchú inštaláciu a údržbu obrazoviek nákupných centier.

Pokiaľ ide o trvanlivosť priemyselných displejov, prostredie používania reklamných displejov nákupných centier je pomerne drsné a vyžaduje vlastnosti, ako je odolnosť proti nárazom, prachotesnosť a vodotesnosť, aby sa vyrovnali s neočakávanými fyzickými alebo poveternostnými katastrofami a zabezpečili stabilnú prevádzku displeja v nákupnom stredisku. obrazovky.Okrem toho by priemyselné displeje mali mať tiež vysokú spoľahlivosť a prevádzkovú stabilitu, aby sa znížila manuálna údržba a prestoje a zlepšil sa efekt zobrazenia reklám v nákupných centrách.

Najlepším riešením je použiť priemyselný monitor.Priemyselné displeje majú vyšší zobrazovací výkon, ako je reprodukcia farieb, jas a kontrast, a podporujú rôzne softvéry na prehrávanie reklám a súbežné spracovanie viacerých úloh, čo môže zabezpečiť jasnosť a autentickosť zobrazovania reklamy v nákupných centrách.Súčasne majú priemyselné displeje tiež silnú odolnosť proti nárazom, prachotesné, vodotesné a ďalšie vlastnosti, ktoré zaisťujú stabilnú prevádzku reklamných displejov nákupných centier v akomkoľvek prostredí.Okrem toho vysoká spoľahlivosť a stabilita priemyselných displejov môže znížiť manuálnu údržbu a prestoje a ďalej zlepšiť zobrazovací efekt reklám v nákupných centrách.

Aby sme to zhrnuli, priemyselné zobrazovanie je pokročilá technológia a riešenie v zobrazovaní reklamy v nákupných centrách, ktoré môže zlepšiť účinok zobrazovania a propagácie reklamy a zároveň uspokojiť existujúci dopyt na trhu.Môže poskytnúť obrazovky v nákupných centrách s vyšším zobrazovacím výkonom, ako je reprodukcia farieb, jas a kontrast.Pri dobrej fyzickej a environmentálnej ochrane môže zabezpečiť stabilnú prevádzku obrazoviek v nákupných centrách na dlhú dobu.